Home
Wie zijn wij
De peuterspeelzaal
Openingstijden
Dagindeling
Verdere info
Aanmelding/plaatsing
Vakantieschema
Laatste nieuws
Foto's
Links
Email/adres

Planning en plaatsing


Peuters kunnen de peuterspeelzaal bezoeken vanaf 2 jaar afhankelijk van de wachtlijst. U kunt uw peuter ieder moment inschrijven. U kunt dit doen via onderstaand aanmeldingsformulier. U kunt ook altijd een afspraak maken om te komen kijken met uw peuter. Op de peuterspeelzaal zijn aanmeldingsformulieren eveneens te krijgen.

De aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst en leeftijd. Per groep zijn er acht peuters. U kunt ervoor kiezen uw peuter een, twee of drie dagdelen per week de peuterspeelzaal te laten bezoeken. Minimaal twee dagdelen per week heeft de voorkeur, zodat uw peuter alles meemaakt wat er aangeboden wordt. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven voor welke dagdelen u kiest.
Download hier het aanmeldingsformulier. U kunt het formulier inleveren of opsturen.

De maandelijkse tarieven zijn:

Bij een bezoek van:

1 ochtend per week €27,50
1 middag per week €25,00
2 ochtenden per week €47,50
1 ochtend + 1 middag per week €45,00
3 dagdelen €65,00


In overleg en tegen meerprijs is het mogelijk om uw kind van de peuterspeelzaal naar de oppas of  kinderdagverblijf te brengen.
De betaling kunt u overmaken, voor de 15de van de maand, op rekeningnummer 0148.1109.67 t.n.v. ’ t Hummeltieshonk. Wilt u bij de betaling de naam van uw kind en de dagdelen vermelden. Ook tijdens de schoolvakanties lopen de betalingen door, totdat uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Als u zelf vakantie neemt terwijl de peuterspeelzaal geopend is, vindt eveneens doorbetaling plaats.

Wanneer uw peuter 4 jaar is stopt automatisch de plaats op de peuterspeelzaal.
Mocht uw kind tussentijds de psz verlaten dan hanteren wij een opzegtermijn van één kalendermaand, deze gaat in na mondelinge opzegging bij de leidster.