Home
Wie zijn wij
De peuterspeelzaal
Openingstijden
Dagindeling
Verdere info
Aanmelding/plaatsing
Vakantieschema
Laatste nieuws
Foto's
Links
Email/adres

Wat is een peuterspeelzaal?


In de peuterspeelzaal krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen per week gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen. De peuter krijgt er alle mogelijkheden tot onbevangen spelen. Spelen is voor een peuter even belangrijk als eten en drinken. De nadruk wordt gelegd op fijn bezig zijn. Zo zal uw peuter bijvoorbeeld bezig zijn met verven en daar veel plezier aan beleven. Of het dan een mooie tekening wordt, is minder belangrijk.

Onder mijn deskundige begeleiding besteden we op de peuterspeelzaal aandacht aan de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter. Het samenspelen met leeftijdgenootjes, het leren delen van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar luisteren worden benadrukt en zijn daarmee belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Uw peuter naar de peuterspeelzaal laten gaan heeft veel voordelen. De peuterspeelzaal biedt de peuter de mogelijkheid om samen te leren spelen en vriendjes en/of vriendinnetjes te krijgen. Doordat de kinderen leren omgaan met regels en wennen aan een vaste dagindeling met deelname aan verschillende activiteiten, is de start op de basisschool gemakkelijker.

Bovendien is de peuterspeelzaal een geschikte plaats om met andere ouders in contact te komen. Zijn er problemen in de ontwikkeling bij uw peuter, dan kan ik daar een signalerende rol in spelen. Ook kunt u kennis uitwisselen over opvoeding en eventuele problemen. Het is voor mij heel belangrijk dat er in het belang van uw kind een goed samenspel is tussen u als ouder en mij als leidster. Op de peuterspeelzaal ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage.