Home
Wie zijn wij
De peuterspeelzaal
Openingstijden
Dagindeling
Verdere info
Aanmelding/plaatsing
Vakantieschema
Laatste nieuws
Foto's
Links
Email/adres

Contact

Bel of email gerust voor vragen of informatie.

't Hummeltieshonk
Heetenseweg 9
8111 PX Raalte
(0572) 36 09 04
06 24266010

info@hummeltieshonk.nl
www.hummeltieshonk.nl
KvK: 08209287
Bank rek nr: 0148.1109.67

Geregistreerd in het landelijke register Kinderopvang/Peuterspeelzalen

Registratienr: 218966258